Velkommen til Bo42 - boliger med kvalitet...

Bo42 er med 1.141 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm.
Med vores knapt 2.000 lejere har vi sikret kvalitetsboliger til 15 pct. af Rønnes befolkning og 10 pct. af Svanekes befolkning.
Bo42 har en årlig omsætning på 68,4 mio. kr., hvor de 18,6 mio. kr. bruges på vedligeholdelse af vores ejendomme og de grønne områder omkring. Udover hovedorganisationen har vi 31 datterselskaber (afdelinger) med hver deres regnskab og budget.

Bo42 er en organisation med aktuelt 91 frivillige fordelt på 26 boligafdelinger.
Vi har 20 ansatte i administrationen og ejendomskontorene.