Bo42 - boliger med kvalitet!

Bo42 er med 1.141 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm. Med vores 2.000 beboere har vi sikret kvalitetsboliger til omkring 15 % af Rønnes befolkning og omkring 10% af Svanekes befolkning.

Oprindeligt hed vi Boligselskabet af 1942 i Rønne – grundlagt i en tid, hvor krigen skabte kriser overalt, også på boligmarkedet. En række af vores første boliger blev opført samtidig med ”svenskehusene” – i kølvandet på Sovjetruslands bombardement, som tvang den sidste nazistiske enklave til overgivelse.

Siden er det blevet til i alt 26 afdelinger med meget varieret byggeri. Fælles for alle byggerier har dog altid været ønsket om at skabe boliger af høj standard og at sikre den bedst mulige vedligeholdelse.

Pr. 1. januar 2010 er Knudsker Boligselskab og Bo42 fusioneret, hvorved fællesskabet er øget med yderligere 10 boligafdelinger og 287 boliger.

Pr. 1. januar 2012 er Svaneke Boligforening og Bo42 fusioneret, hvorefter der kom yderligere 1 afdeling og 83 boliger. Afdelingen Svaneke har eget afdelingsmøde og eget driftsbudget. 4 afdelinger blev sammenlagt til een: Højvangsparken.

Pr. 1. januar 2014 er Afdeling 5 og Afdeling 6 sammenlagt til een: Afdeling 56.

At målet er nået, vidner vores byggerier i dag fortsat om: Der er stor beboertilfredshed overalt i afdelingerne, og vore seneste nyopførelser er eftertragtede bl.a. på grund af deres eksklusive og attraktive beliggenhed.

Vi byder velkommen til Bo42 – alle boligsøgende over 15 år kan skrives op til en bolig, og alle over 18 år kan anvises en bolig. Vi er det kvalitetsfulde alternativ: For unge studerende, for familier og ikke mindst ældre, som gerne vil overlade parcelhuset eller ejendommen til yngre generationer og i stedet tilbringe resten af livet i gode omgivelser.

Bo42 åbner for bedre muligheder for at nyde livet og lægge forpligtelserne bag sig.Vidste du at:
Boligselskabet af 1942 i Rønne blev stiftet på borgmesterkontoret i Pistolstræde den 8. maj 1942.

Et halvt århundrede senere huser boligorganisationen ca. 15 pct. af Rønnes befolkning.Hent profilmagasin