Boligsocialt

Bo42 og Bornholms Regionskommune har i samarbejde udarbejdet en boligsocial helhedsplan for NordParken. Med støtte fra Landsbyggefonden på kr. 5 mio. over 4 år afvikler Bo42 og Bornholms Regionskommunen et boligsocialt projekt i NordParken i årene 2018-2021.

Det boligsociale projekt har to boligsociale medarbejdere ansat: Boligsocial projektleder: Ida Hvilsom og boligsocial medarbejder Christina Aagesen. Kontakt

Projektet holder til i lokalerne i Gartnervangen 20, som har fået navnet 20’EREN.

20’EREN er stedet, hvor der afholdes forskellige sociale arrangementer for NordParkens beboere: bl.a. beboercafé, syng sammen aftener, læsecafé for børn, julehygge, banko og meget mere.

Derudover danner 20’EREN rammen om oplæg omkring fritidsjob, fritidsaktiviteter for børn og voksne, e-Boks, SFO, skole-intra., hygge med en gruppe af NordParkens børn i løbet af sommeren.

Og endelig så lægger 20’EREN lokaler til NordParkens Råd og Vejledning hver mandag kl. 11-13, job og uddannelsescafé hver onsdag kl. 12-14 samt stolegymnastik onsdag og fredag kl. 10-11.

Ring og hør hvad der sker og hvornår det næste arrangement finder sted på tlf. 60104209 eller følg facebooksiden 20’EREN.