Reservationsforespørgsel

Reservationsforespørgsel på leje af fælleslokalet Fælleshûzed

Telefontid:
Mandag - torsdag mellem kl. 15.00-17.00
Telefonnummer: 5150 1942

Bestyrer: Flemming Thorsen.

Reservation er først gyldig, når reservationsgebyr er
indbetalt og lejeaftale returneret i underskrevet stand.

Reservationsgebyr bliver afregnet af bestyrer efter
nærmere aftale. Afregning forudsætter dog at alle 
aftaler er overholdt.