* felter skal udfyldes!

Oplysninger om den boligsøgende:

Uddannelsessøgende har fortrinsret til ungdomsboliger.
Er du under uddannelse, der berettiger til uddannelsesstøtte (SU) eller følger du en erhvervsuddannelse/FGU.      Ja      Nej

Hvis du har sat kryds ved ja, er du indforstået med at aflevere dokumentation for at du er uddannelsessøgende senest ved accept af tilbud om ungdomsbolig.

Følgende bolig ønskes tilbudt:
St. 1. 2.

Særlige krav til boligen:
Ja, det er et krav, at der skal være mulighed for husdyrhold!
Skal boligen være beliggende i en bestemt afdeling - angiv i givet fald ved at afkrydse ud for nedenstående afdeliger.
Højvangsparken
Afdeling 75
Aktiv
Bero indtil besked: (angiv dato, dd-mm-åååå)

Når du opnoterer dig på vores venteliste bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig.

Du kan læse mere om databeskyttelsesloven (GDPR), dine rettigheder på www.bo42.dk og www.datatilsynet.dk

Modtag kopi af formularen pr. e-mail.
(Kræver at du udfylder en emailadresse)