Klik på billedet for store billeder

Udvidelse af Børnehuset Nordstjernen

Børnehuset er beliggende i Bo42s bebyggelse på Gartnervangen og består i dag af dagpasningstilbud med én børnehavegruppe og én vuggestuegruppe.

I forbindelse med øget pasningsbehov i Rønne, blev der peget på en udvidelse af Børnehuset Nordstjernen. Institutionen vil fremover kunne rumme én vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.

Samtidig opgraderes pasningstilbuddet til også at omfatte madordning med køkkenfaciliteter som muliggør produktion af måltider til børnene.

Udvidelse af Børnehuset Nordstjernen