Mødekalender

DECEMBER
04-12-2018 Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost) 
FEBRUAR 
19-02-19 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af boligorganisationens budget
Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet
Forvaltningsrevision
APRIL 
23-04-2019 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet
MAJ 
21-05-2019 Bestyrelsesmøde
Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde
Godkendelse af skriftlig årsberetning
1. kvartals regnskabsrapport
JUNI 
04-06-2019 Bestyrelsen
Formøde forud for repræsentantskabsmødet - kl. 17.00
04-06-2019 Repræsentantskabsmøde med spisning  - kl. 18.30 - 21.00
04-06-2019 Velkomst til nye medlemmer - kl. 21.00
Konstituering af formand og næstformand
18-06-2019 Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Mødekalender og øvrig konstituering
SEPTEMBER 
24-09-2019 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
OKTOBER
29-10-2019 Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport
Forelæggelse af revisionsprotokol
Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision
DECEMBER  
03-12-2019 Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)
   
  Andre datoer i 2019
25. + 26. Januar BL kreds 2: "Weekendkonference" i Helsingør
23. Marts Lokal kursus i Bo42 regi: "Afdelingsbestyrlsen arbejder"
11. Maj Årsfest 2019 i Bo42