Mødekalender

FEBRUAR 
16-02-2022  10.00-13.00

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af boligorganisationen budget
Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet
Forvaltningsrevision  

APRIL
19-04-2022  17.00-20.00

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskab
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet

JUNI
01-06-2022  17.00-19.00

Bestyrelsesmøde
Indkomne forslag til repræstentantskabsmødet
Godkendelse af skriftlig årsberetning
1. kvartals regnskabsrapport

14-06-2022  16.00-17.30 Formøde forud for repræsentantskabsmøde
14-06-2022  17.30-20.30 Repræsentantskabsmøde med spisning
14-06-2022  20.30 Velkomst til nye medlemmer
Konstituering af formand og næstformand

22-06-2022

 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Øvrig konstituering og mødekalender

SEPTEMBER 
28-09-2022  10.00-13.00 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
OKTOBER
18-10-2022  10.00-13.00

Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport 
Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision

DECEMBER    
13-12-2022  10.00-14.00

Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)

     
    Andre datoer i 2022
29-01-2022   BL kreds 2: "Konference"
19-03- 2022   Lokal kursus i Bo42 regi: "Det gode afdelingsmøde"
04-04-2022   Ekskursion i Bo42
30-04- 2022   80 års jubilæumsfest i Bo42