Mødekalender

FEBRUAR 
21-02-2023  10.00-13.00

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af boligorganisationen budget
Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet
Forvaltningsrevision  

MAJ

03-05-2023

 

 

 

31-05-2023

 

 15.30-18.30

 

 

 

15.30-17.30

 

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskab
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet

Bestyrelsesmøde
Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet
Godkendelse af skriftlig årsberetning
1. kvartals regnskabsrapport 

JUNI
13-06-2023  16.00-17.30 Formøde forud for repræsentantskabsmøde
13-06-2023  17.30-20.30 Repræsentantskabsmøde med spisning inden
13-06-2023  20.30 Velkomst til nye medlemmer
Konstituering af formand og næstformand

21-06-2023

 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Øvrig konstituering og mødekalender

SEPTEMBER 
27-09-2023  10.00-13.00 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
NOVEMBER
08-11-2023  10.00-13.00

Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport 

Forelæggelse af revisionsprotokol

Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision

DECEMBER    
12-12-2023  10.00-14.00

Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)

     
    Andre datoer i 2023
Marts - 2023   Lokal kursus i Bo42 regi: "Afdelingens økonomi"
juni/august   Sommer arrangement
30-09- 2023   Almene Boligdage i København