Mødekalender

FEBRUAR 
28-02-2024  10.00-13.00

Bestyrelsesmøde (aflyst)
Godkendelse af boligorganisationen budget
Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet
Forvaltningsrevision

APRIL

30-04-2024

 10.00-13.00

  

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskab
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet

MAJ

15-05-2024

    10.00-13.00

Bestyrelsesmøde
Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet
Godkendelse af skriftlig årsberetning
1. kvartals regnskabsrapport

JUNI

11-06-2024  16.00-17.30 Bestyrelsesmøde
Formøde forud for repræsentantskabsmøde

11-06-2024
 
17.30-20.30


Repræsentantskabsmøde med spisning inden mødet
 

11-06-2024  20.30-21.00 Bestyrelsesmøde
Velkomst til nye medlemmer

Konstituering af formand og næstformand

19-06-2024

 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Øvrig konstituering og mødekalender

SEPTEMBER 
25-09-2024  10.00-13.00 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
NOVEMBER
06-11-2024  10.00-13.00

Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport
Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision

DECEMBER    
10-12-2024  10.00-14.00

Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)

 

ANDRE DATOER I 2024 
11-10-2024  

Reception
Direktørens 60 års fødselsdag