Mødekalender

FEBRUAR 
23-02-2021   Bestyrelsesmøde
Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet
Forvaltningsrevision 
APRIL
20-04-2021  

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskab
Godkendelse af skriftlig årsberetning
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet

MAJ
26-05-2021   Bestyrelsen
Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet
1. kvartals regnskabsrapport
JUNI    
08-06-2021   Formøde forud for repræsentantskabsmøde - kl. 17.00
08-06-2021   Repræsentantskabsmøde uden spisning  - kl. 18.30 - 20.00
08-06-2021   Velkomst til nye medlemmer - kl. 20.00
Konstituering af formand og næstformand
15-06-2021  

Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Øvrig konstituering og mødekalender

SEPTEMBER 
29-09-2021   Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
NOVEMBER
02-11-2021   Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport
Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision
DECEMBER    
15-12-2020  

Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)
Godkendelse af boligorganisationens budget

     
    Andre datoer i 2021
27-02-2021    Strategiseminar
06-03-2021    
2021    
2021