Mødekalender

FEBRUAR 
25-02-2020 Bestyrelsesmøde
Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet
Forvaltningsrevision 
MAJ 
05-05-2020

Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskab
Godkendelse af skriftlig årsberetning
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet

JUNI 
02-06-2020 Bestyrelsen
Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet
1. kvartals regnskabsrapport
16-06-2020 Formøde forud for repræsentantskabsmøde - kl. 17.00
16-06-2020 Repræsentantskabsmøde uden spisning  - kl. 18.30 - 20.00
16-06-2020 Velkomst til nye medlemmer - kl. 20.00
Konstituering af formand og næstformand
24-06-2020

Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Øvrig konstituering og mødekalender

SEPTEMBER 
29-09-2020 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
NOVEMBER
03-11-2020 Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport
Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision
DECEMBER  
15-12-2020

Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)
Godkendelse af boligorganisationens budget

   
  Andre datoer i 2020
31-01 - 01-02-2020 BL kreds 2: "Weekendkonference"
02-05-2020 Årsfest 2020 i Bo42 - AFLYST
30-06-2020 Bornholms Sommerrevy 2020 i Kyllingemoderen - AFLYST
11-09 - 12-09-2020 Almene Boligdage i Bella Center København -AFLYST