replica bag,high quality replica bags,fake bags,fake handbags,replica bags,replica handbags

Mødekalender

APRIL 
23-04-2019 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen
Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber
Forelæggelse af revisionsprotokol
Dagsorden til repræsentantskabsmødet
MAJ 
21-05-2019 Bestyrelsesmøde
Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde
Godkendelse af skriftlig årsberetning
1. kvartals regnskabsrapport
JUNI 
04-06-2019 Bestyrelsen
Formøde forud for repræsentantskabsmødet - kl. 17.00
04-06-2019 Repræsentantskabsmøde med spisning  - kl. 18.30 - 21.00
04-06-2019 Velkomst til nye medlemmer - kl. 21.00
Konstituering af formand og næstformand
18-06-2019 Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen
Mødekalender og øvrig konstituering
SEPTEMBER 
24-09-2019 Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes budget
Halvårs regnskabsrapport
OKTOBER
05-11-2019 Bestyrelsesmøde
3. kvartals regnskabsrapport
Forelæggelse af revisionsprotokol
Planlægning af mødedatoer for kommende år
Forvaltningsrevision
DECEMBER  
03-12-2019 Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)
   
  Andre datoer i 2019
01-02 - 02-02-2019 BL kreds 2: "Weekendkonference"
23-03-2019 Lokal kursus i Bo42 regi: "Afdelingsbestyrelsen arbejder"
30-03-2019 Årsfest 2019 i Bo42