Forretningsbetingelser

Omfang: 
Nærværende forretningsbetingelser omfatter enhver indbetaling af opnoteringsgebyr via betalingskort på Bo42s hjemmeside.

Betalingskort: 
Der kan alene betales med betalingskort for opskrivning på venteliste i Bo42 via hjemmesiden. Beløbet er begrænset til kr. 300,00.

Det er vigtigt at der i forbindelse med alle indbetalinger anføres navn og adresse på den pågældende person, som skal opskrives på venteliste.

Den boligsøgende bedes samtidig med indbetaling af opnoteringsgebyr udfylde og fremsende ventelisteblanket eller ventelisteformular på hjemmesiden.

Der kan anvendes følgende betalingskort: Dankort/Visa-Dankort, eDankort, Visakort, Visa Electron, Masterkort, JCB og Maestro.  

Fortrydelsesret: 
Bo42 yder 14 dages fortrydelsesret fra betalingstidspunktet. Såfremt den boligsøgende fortryder sin indbetaling, skal den boligsøgende skriftlig kontakte Bo42 og oplyse, at den pågældende fortryder sin indbetaling, hvorefter vi vil tilbagebetale det fulde beløb.

Tilbagebetaling af indbetalt beløb vil ved fortrydelse ske ved overførsel til den boligsøgendes bankkonto eller kontant ved henvendelse til vort kontor. 

Kontaktadresse: 
Bo42
Cvr. nr. 38428411 
St. Torv 2 
3700 Rønne 
Telefonnummer 5695 1942 
E-mail: bo42@bo42.dk