replica bag,high quality replica bags,fake bags,fake handbags,replica bags,replica handbags

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Bo42’s øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og repræsentanter for hver afdeling.

Repræsentantskabet træffer bl.a. beslutning om:

1) Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab.
2) Valg af revisor.
3) Boligorganisationens byggepolitik.
4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
5) Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
6) Grundkøb.
7) Iværksættelse af nyt byggeri.
8) Nedlæggelse eller salg af en afdeling.
9) Ændring af vedtægterne.
10) Opløsning af boligorganisationen.

Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.