Fraflytning

Inden fraflytning af nuværende bolig er det vigtigt, at lejemålet opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt. Opsigelsen skal underskrives, herunder også af eventuel ægtefælle/samlever.

Opsigelse af lejemålet kan efter loven ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Såfremt der er ønske om tidligere fraflytning, vil vi forsøge at foretage genudlejning inden hæftelsesperiodens udløb. Den fysiske fraflytning fra boligen skal ske senest 14 dage før lejemålets ophør.

For langt de fleste boliger kan der påregnes genudlejning 1½ - 2 måneder efter fremsendelse af opsigelse. Dette forudsætter dog at der er mulighed for at boligsøgende kan se boligen, hvilket typisk sker i den fraflyttene lejers boperioden. I enkelte tilfælde sker genudlejning først senere. 

Vælger du at fraflytte Bo42, siger vi tak for den tid du har valgt at bo i Bo42.

På gensyn.

Fraflytningspjece

Bo42 har udfærdiget en fraflytningspjece, hvor vi gennemgår de væsentligste forhold i forbindelse med fraflytning fra en bolig i Bo42.

Fraflytningspjece

Synshåndbog

Bo42 har udfærdiget en synshåndbog, hvor der er detaljerede bestemmelser og vejledninger til hjælp for Bo42s medarbejdere som forestår syn af boliger ved fraflytning.

Synshåndbog