Mundtlig beretning

Formandens mundtlige beretning supplerer hvert år bestyrelsens skriftlige beretning, som udsendes sammen med indkaldelsen.

Du kan i det nedenstående se bestyrelsens mundtlige beretninger.