Vedligeholdelsesreglement

For alle boliger i Bo42 er der et vedligeholdelsesreglement som regulerer de indbyrdes pligter til at vedligeholde boligen i boperioden.

Vedligeholdelsesreglementet indeholder endvidere regler om særlige forhold omkring vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsesreglementet er fastsat af bestyrelsen i Bo42 og godkendt i de enkelte afdelinger.

Vedligeholdelsesreglement