Afdelingerne

Alle vores boliger i Bo42 hører ind under én af vores i alt 26 afdelinger. Hver afdeling er oprettet afhængig af opførelsestidspunktet.

Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsbudget og årsregnskab. 
I et alment byggeri, er der ingen, der skal tjene på lejen, hvorfor denne er omkostnings-bestemt. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Driftsbudgettet skal balancere hvert år. 
Seneste årsregnskab og budget for den enkelte afdeling kan du se under den pågældende afdeling i højre side under "dokumenter".

Hver afdeling holder én gang om året et ordinært afdelingsmøde, hvor samtlige beboere i den pågældende afdeling inviteres med til mødet.

Til afdelingsmødet har du mulighed for at være med til at vælge afdelingsbestyrelsen for netop din afdeling. En afdelingsbestyrelse består typisk af 3 beboere i din afdeling, hvor af den ene bliver afdelingsformand og de øvrige valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er beboernes tillidsrepræsentanter. Afdelingsbestyrelsesformanden er afdelingsbestyrelsens kontaktperson.

Til det ordinære afdelingsmøde er der endvidere mulighed for at vælge én repræsentant til repræsentantskabet. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. 
Har en afdeling mere end 50 boliger, kan yderligere en repræsentant pr. påbegyndt 50 boliger vælges.

Afdelingsmødet er beboerdemokratiets ”øverste myndighed” og kan træffe en lang række beslutninger omkring fællesskabet i afdelingen, herunder afdelingens driftsbudget, husorden, husdyrhold, råderetskatalog, sociale aktiviteter i afdelingen, større forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i afdelingen m.v.