Bo42

Bo42 er med 1.172 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm. Med vores 2.000 beboere har vi sikret kvalitetsboliger til omkring 15 % af Rønnes befolkning og omkring 10% af Svanekes befolkning.

Oprindeligt hed vi Boligselskabet af 1942 i Rønne – grundlagt i en tid, hvor krigen skabte kriser overalt, også på boligmarkedet. En række af vores første boliger blev opført samtidig med ”svenskehusene” – i kølvandet på Sovjetruslands bombardement, som tvang den sidste nazistiske enklave til overgivelse.

I dag er der 26 afdelinger, med meget varieret byggeri, i boligorganisationen. Fælles for alle byggerier har dog altid været ønsket om at skabe boliger af høj standard og at sikre den bedst mulige vedligeholdelse.

Den 1. januar 2010 fusionerede Knudsker Boligselskab og Bo42, hvorved fællesskabet blev øget med 10 boligafdelinger og 287 boliger.

Pr. 1. januar 2012 fusionerede Svaneke Boligforening og Bo42, hvorefter der kom yderligere 1 afdeling og 83 boliger. Afdelingen Svaneke har eget afdelingsmøde og eget driftsbudget. Samtidig blev Afdeling 15, Afdeling 16, Afdeling 17 og Afdeling 18 sammenlagt til én afdeling: Højvangsparken.

Den 1. januar 2014 blev Afdeling 5 og Afdeling 6 sammenlagt til én: Afdeling 56.

At målet er nået, vidner vores byggerier i dag fortsat om: Der er stor beboertilfredshed overalt i afdelingerne, og vore seneste nyopførelser er eftertragtede bl.a. på grund af deres eksklusive og attraktive beliggenhed.

Vi byder velkommen til Bo42 – alle boligsøgende over 15 år kan skrives op til en bolig, og alle over 18 år kan anvises en bolig. Vi er det kvalitetsfulde alternativ: For unge studerende, for familier og ikke mindst ældre, som gerne vil overlade parcelhuset eller ejendommen til yngre generationer og i stedet tilbringe resten af livet i gode omgivelser.

Bo42 giver dig bedre mulighed for lægge forpligtelserne bag dig og i stedet nyde livet mere.