Frivillighedspolitik

Bestyrelsen i Bo42 har i 2013  arbejdet indgående med at udarbejde en frivillighedspolitik med henblik på at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for det frivillige arbejde i vores boligorganisation.

Frivillighedspolitikken blev godkendt af Bo42's øverste myndighed - repræsentantskabet - på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013.


Frivillighedspolitik 2013