Beboerklagenævn

Forudsætningen for at det er rart at bo i en almen bolig er, at beboerne respektere hinanden og kan tale sammen.

Såfremt en konflikt går i hårdknude, er der mulighed for at få nogle udefra til at hjælpe med at få løst konflikten.

Nedenstående pjece indeholder en gennemgang af, hvordan Beboerklagenævnet arbejder, og hvilke konflikter Beboerklagenævnet kan hjælpe med at løse.

I Bornholms Regionskommune er der nedsat et beboerklagenævn. Nærmere oplysning herom findes her Beboerklagenævn