Lejevilkår

- Køkkenet er ikke godkendt til madproduktion.
- Lokalerne må ikke 
overdrages til andre.
- Lejer skal være fyldt 18 år.
- Ved lejemålets ophør skal lokalerne og service være rengjort.
- Borde og stole aftørres. Gulve skal vaskes. 
- Borde og stole skal opstilles i standardopstilling ved lejemålets ophør.
- Ituslåede glas og porcelæn skal dog stå på køkkenbordet.
- Affald skal anbringes udenfor ved skraldestativerne.
- Der skal medbringes duge, håndklæder, viskestykker, karklude, toiletpapir og
  håndsæbe m.v.
- Benyttelse af musik skal ske med fornøden hensyntagen til naboer og må ikke foregå
  for åbne vinduer og døre. Høj musik efter kl. 24.00 er ikke tilladt.
- Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes grund.
- Inventar må ikke fjernes fra lokalet.
- Overnatning i lokalet er ifølge brandvedtægterne ikke tilladt.
- I øvrigt forpligtiger lejerne sig til at følge de anvisninger, der gives af Bo42 eller
  dennes befuldmægtigede. Ligeledes har lejerne pligt til , forinden lokalerne forlades,
  at kontrollere, at døre og vinduer er forsvarligt lukkede og aflåsede.
- Advarsel: Vær opmærksomme på, hvis døre ikke er låst, eller vinduer er åbne, kan
  der ske tyveri fra garderoben eller gavebordet. Bo42 har ikke en forsikring der dækker.
- Støvsuger og øvrige rengøringsmidler findes i rengøringsrum under trappen.
- Den udleverede nøgle passer til lokalet, køkkenet, garderobe, toilet og rengøringsrum.