Reservationsforespørgsel

Alle henvendelser skal ske til:

Grete Sonne
Bådsmandsstræde 5
3700 Rønne
Telefon 5695 1880
Email gretesonne@hotmail.com 

Depositum for beboere i Bo42 og ved leje i 6 timer udgør kr. 200.
For øvrige lejere af selskablokalet udgør depositummet kr. kr. 350.

Depositum betales ved afhentning af nøgle hos Grete Sonne.