Lejevilkår

- Køkkenet er ikke godkendt til madproduktion.
- Lokalerne må ikke overdrages til andre.
- Lejer skal være fyldt 18 år.
- Ved lejemålets ophør skal lokalerne være ryddet og rengjort.
- Gulve skal fejes/støvsuges. 
- Inventar og service skal anbringes som ved overdragelsen.
- Borde og stole skal være rengjort og skal opstilles i standardopstilling ved lejemålets ophør. 
- Ituslåede glas og porcelæn skal dog stå på køkkenbordet.
- Affald skal anbringes i aflåst skraldecontainer.
- Der skal medbringes duge, håndklæder, viskestykker, toiletpapir og håndsæbe m.v.
- Benyttelse af musik skal ske med fornøden hensyntagen til naboer og må ikke foregå
  for åbne vinduer og døre.
- Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes grund.
- Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik, må ikke fjernes fra lokalet.
- Overnatning i lokalet er ifølge brandvedtægterne ikke tilladt.
- I øvrigt forpligtiger lejerne sig til at følge de anvisninger, der gives af Bo42 eller
  dennes befuldmægtigede. Ligeledes har lejerne pligt til , forinden lokalerne forlades,
  at kontrollere, at døre og vinduer er forsvarligt lukkede og aflåsede.
- Advarsel: Vær opmærksomme på, hvis døre ikke er låst, eller vinduer er åbne, kan
  der ske tyveri fra garderoben eller gavebordet. Bo42 har ikke en forsikring der dækker.
- Lejen er inkl. el, vand og varme.
- Lejen er eksklusiv al rengøring af lokalerne. Ved manglende rengøring rekvireres ekstern rengøring på lejers regning.
- Udgift til eventuel rengøring og erstatningsbeløb opkræves fuldt ud og modregnes i første omgang i depositum. 
- Lejeren råder over lokalet fra kl. 12.00 på udlejningsdagen indtil kl. 10.00 næste dag.
- Depositum og lejebeløb betales til Bo42s administration. MobilePay 42 053 (Oplys navn og kontrakt nr.).

- Nøglen kan afhentes hos Hanne Petersen, Midgårdsvej 59, Rønne efter nærmere aftale
- Nøglen afleveres senest kl. 10.00 hos Hanne Petersen, Midgårdsvej 59, Rønne.