replica bag,high quality replica bags,fake bags,fake handbags,replica bags,replica handbags

Lejevilkår

- Køkkenet er ikke godkendt til madproduktion.
- Lokalerne må ikke overdrages til andre.
- Lejer skal være fyldt 18 år.
- Ved lejemålets ophør skal lokalerne være ryddet og rengjort.
- Gulve skal fejes/støvsuges. 
- Inventar og service skal anbringes som ved overdragelsen.
- Borde og stole skal opstilles i standardopstilling ved lejemålets ophør.
- Ituslåede glas og porcelæn skal dog stå på køkkenbordet.
- Affald skal anbringes i aflåst skraldestativ.
- Der skal medbringes duge, håndklæder, viskestykker, toiletpapir og håndsæbe m.v.
- Benyttelse af musik skal ske med fornøden hensyntagen til naboer og må ikke foregå
  for åbne vinduer og døre.
- Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes grund.
- Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik, må ikke fjernes fra lokalet.
- Overnatning i lokalet er ifølge brandvedtægterne ikke tilladt.
- I øvrigt forpligtiger lejerne sig til at følge de anvisninger, der gives af Bo42 eller
  dennes befuldmægtigede. Ligeledes har lejerne pligt til , forinden lokalerne forlades,
  at kontrollere, at døre og vinduer er forsvarligt lukkede og aflåsede.
- Advarsel: Vær opmærksomme på, hvis døre ikke er låst, eller vinduer er åbne, kan
  der ske tyveri fra garderoben eller gavebordet. Bo42 har ikke en forsikring der dækker.
- Lejen er inkl. lys, varme og gulvvask. Lejen er eksklusiv oprydning og rengøring.
- Lejeren skal aflevere det lejede ryddet og alle borde og stole skal være rengjorte. 
- Lejeren råder over lokalet fra kl. 10.00 på udlejningsdagen indtil kl. 9.00 næste dag. 
- Nøglen kan afhentes efter nærmere aftale med Bo42, hvortil lejebeløbet også betales. Dankort modtages ikke.
- Nøglen afleveres senest kl. 10.00 hos Bo42, St. Torv 2, 3700 Rønne, - postkasse i gården (indgang fra Nørregade).