Vedtægter

Bo42 er en almen boligorganisation. Bo42 er godkendt til at udøve almen boligvirksomhed i henhold til lov om almene boliger m.v. Det almene byggeri arbejder efter love og bekendtgørelser, der er udarbejdet af Folketinget og ministerierne.

Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. I Bo42 sidder der beboere i alle styrende organer.

Repræsentantskabet, Bo42’s øverste myndighed, har vedtaget vedtægter for Bo42. Vedtægterne fastsætter de overordnede og væsentligste regler for Bo42. Vedtægterne skal i henhold til loven indeholde nogle faste bestemmelser og må ikke afvige lovens regler om almene boligorganisationer.

Kommunalbestyrelsen påser, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer. Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.

Vedtægter