Bestyrelsen

Per Carlo Nilsson Per Carlo Nilsson
Formand
pcn@bo42.dk
4014 1186
Nini Kjøller Nini Kjøller
Næstformand
nk@bo42.dk
6151 1513
Jette Pedersen Jette Pedersen
Bestyrelsesmedlem
jp@bo42.dk
2024 0986
Torben Dehn Torben Dehn
Vicevært og bestyrelsesmedlem
td@bo42.dk
5694 0701
Brit Kofoed Dahl Brit Kofoed Dahl
Bestyrelsesmedlem
bkd@bo42.dk
2329 6697
Lene Fassel Lene Fassel
Bestyrelsesmedlem
lf@bo42.dk
2763 1245
Bjarne Borggaard Bjarne Borggaard
Bestyrelsesmedlem
bb@bo42.dk
51159019