Administration

Bo42s administration er beliggende: St. Torv 2, 3700 Rønne og kan kontaktes pr. mail: bo42@bo42.dk.

Administrationen er åben for personlige og telefoniske henvendelser på 5695 1942.
mandag - fredag mellem kl. 9.00 - 12.30 samt torsdag mellem kl. 15.00 - 17.00

Lise Møller Rieck Lise Møller Rieck
Beboerrådgiver
lmr@bo42.dk
5695 1942
Merete Thøgersen Merete Thøgersen
Boligrådgiver
mt@bo42.dk
5695 1942
Pia Larsen Pia Larsen
Receptionist og PA for direktør
pl@bo42.dk
5695 1942
Annette Munch-Jensen Annette Munch-Jensen
Økonomichef
amj@bo42.dk
5695 1942
Ebbe Frank Ebbe Frank
Direktør
bo42@bo42.dk
56951942
Anja Wridt Hansen Anja Wridt Hansen
Boligrådgiver
aw@bo42.dk
5695 1942
Sara Wedell-Gundersen Sara Wedell-Gundersen
Projektleder
sw@bo42.dk
5695 1942