Bo42 - Boliger til alle

Bo42 er med 1.172 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm.

Vi sikrer kvalitetsboliger til 2.000 beboere, 15% af Rønnes befolkning og 10% af Svanekes befolkning. Bo42 har en årlig omsætning på 76 mio. kr., hvor de 19 mio. kr. bruges på vedligeholdelse af vores ejendomme og grønne områder.

Udover hovedorganisationen har vi 28 datterselskaber (afdelinger) med hver deres regnskab og budget. Bo42 er en organisation med aktuelt 50 frivillige fordelt på 20 boligafdelinger. Vi er 20 ansatte fordelt på 2 lokationer i Rønne.