Velkommen til Bo42 - Boliger til alle

Bo42 er med 1.142 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm. 

Vi sikrer kvalitetsboliger til 2.000 beboere, 15% af Rønnes befolkning og 10% af Svanekes befolkning. Bo42 har en årlig omsætning på 71,2 mio. kr., hvor de 20,2 mio. kr. bruges på vedligeholdelse af vores ejendomme og grønne områder. 

Udover hovedorganisationen har vi 31 datterselskaber (afdelinger) med hver deres regnskab og budget. Bo42 er en organisation med aktuelt 85 frivillige fordelt på 26 boligafdelinger. Vi er 20 ansatte fordelt på 4 lokationer i Rønne.

Bo42s nye ungdomsboliger er snart klar til indflytning. De første er klar allerede pr. 1. april 2019.

Læse mere om almene ungdomsboliger i Bo42  -  Udlejningspjece