Velkommen til Bo42 - Boliger til alle

Bo42 er med 1.172 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm.

Vi sikrer kvalitetsboliger til 2.000 beboere, 15% af Rønnes befolkning og 10% af Svanekes befolkning.

Bo42 har en årlig omsætning på 71,2 mio. kr., hvor de 20,2 mio. kr. bruges på vedligeholdelse af vores ejendomme og grønne områder.

Udover hovedorganisationen har vi 32 datterselskaber (afdelinger) med hver deres regnskab og budget. Bo42 er en organisation med aktuelt 78 frivillige fordelt på 27 boligafdelinger. Vi er 18 ansatte fordelt på 3 lokationer i Rønne.