Links

Boligsocialt projekt i NordParken

 


Almene boligorganisationer på Bornholm

Nedenstående har du links til øvrige almene boligorganisationer på Bornholm:


BL- Danmarks Almene Boliger 

BL - Danmarks Almene Boliger er en interesse- og brancheorganisation for ca. 700 almene boligorganisationer i Danmark.


Bornholms Regionskommune


Bornholmske nyheder


Landsbyggefonden


Boligen

Bladet Boligen udgives af BL - Danmarks Almene Boliger 11 gange om året.

Boligen er et gratis fagblad for beboervalgte og ansatte i de almene boligorganisationer, som er medlemmer i BL - Danmarks Almene Boliger.

Boligen har også sin egen hjemmeside: Boligen, hvor der er mulighed for at læse den elektroniske udgave af Boligen.


Beboerbladet

Beboerbladet udgives af BL - Danmarks Almene Boliger 4 gange om året.

Beboerbladet omdeles til alle der bor i en almen bolig, hvor boligorganisationen er medlem af BL - Danmarks Almene Boliger.

Beboerbladet har også sin egen hjemmeside: www.beboerbladet.dk, hvor der er mulighed for at læse den elektroniske udgave af Beboerbladet.


Samarbejdspartnere