Akut boliger

Har vi aktuelt akut boliger, kan de ses i det nedenstående. De udlejes "først til mølle" princippet.

Akut boliger kan lejes uden opskrivning på venteliste, når der ikke er boligsøgende opskrevet til den konkrete bolig.

Vi har hvert år omkring 200 ledige boliger, som bliver udbudt skriftligt til boligsøgende på venteliste forud for annoncering her på vores hjemmeside.

Der er mulighed for, at blive skrevet op til en bolig på vores venteliste. Opskrivning på venteliste til en bolig kan ske ved at trykke her eller ved henvendelse i administrationen.

Opskrivning til en familiebolig koster et opnoteringsgebyr på kr. 500. Opskrivningen gælder i ét år. Herefter koster det et årligt ventelistegeyr på kr. 300.

Opskrivning til en ungdomsbolig er gratis, men er forbeholdt uddannelsessøgende og unge med særlig dokumenteret behov for en ungdomsbolig.