Boligsøgende

Det almene byggeri er for alle, men har særlige sociale forpligtigelser over for de befolkningsgrupper, der har særlige behov. Det gælder f.eks. unge under uddannelse og andre unge samt ældre og handicappede.

Hvis du vil leje en almen bolig, skal du skrives op på ventelisten. Alle, der er fyldt 15 år, kan blive opskrevet på venteliste. Din plads på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til andre. Ønsker en samlever/ægtefælle også at stå på ventelisten, skal hun/han derfor også skrives op.

Det koster kr. 500 i opnoteringsgebyr, at blive skrevet op på ventelisten i Bo42. Opnoteringen gælder i et år. Ønsker du at blive stående på ventelisten efter et år, skal du betale et årligt ventelistegebyr på kr. 300. Gebyret dækker en del af boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten.

Tildeling af boliger sker som udgangspunkt efter anciennitet på ventelisten efter nogle af nærmere fastsatte regler, som der ikke kan dispenseres for.

De fastsatte regler fremgår af loven og diverse bekendtgørelse/vejledninger. De væsentligste regler fremgår af pjecen: ”Når du vil leje en almen bolig”. 

Alle over 18 år kan tilbydes en bolig. Alle tilbud af boliger sker skriftligt. Tilbud sker i udbudsrunder til et antal på typisk 10-12 boligsøgende på ventelisten, som har givet udtryk for ønske om, at komme i betragtning til den pågældende bolig. Udsøgningen sker elektronisk, hvorfor det er vigtigt at præcisere hvilke boliger der ønskes tilbud på. Tilbud om bolig sker som udgangspunkt via mail. Ved ændring af mail eller adresse er det vigtigt at kontakte os.