Årsregnskab og budget

Bo42s regnskabsår er kalenderåret. Boligorganisationen er en selvstændig økonomisk enhed.

Hvert år udfærdiges et årsregnskab og driftsbudget for boligorganisationens drift. Årsregnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor.

Repræsentantskabet godkender årsregnskabet.

Udover repræsentantskabet skal årsregnskabet også godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Landsbyggefonden, som påser at årsregnskabet overholder lovgivningens krav.

Hver afdeling er ligeledes en selvstændig økonomisk enhed. Der udfærdiges selvstændige årsregnskaber for hver økonomisk enhed. Ingen skal tjene på lejen i det almene byggeri. Lejen er omkostningsbestemt, hvilket vil sige at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Årsregnskaberne og budgetterne for afdelinger kan ses under de enkelte afdelinger.

Årsregnskab og budget for boligorganisationen